Bedrijfsinfo

 

Roots in Asten, gehuisvest in Someren

Identipack is opgericht in 1996 en had bijna twintig jaar Asten als thuisbasis. Door de constante groei in binnen- en buitenland was het oude bedrijfspand te klein geworden. In 2015 zijn we verhuisd naar een nieuw pand in Someren. Op deze locatie beschikken we nu over 2000 m2 productieruimte en 6000 m2 magazijnruimte. Dagelijks zijn hier 20 medewerkers in de weer om op jaarbasis miljoenen producten te produceren. Voor deze productie beschikt Identipack over 7 automatische productielijnen en diverse speciaal-machines.  

 

Betrokken, gemotiveerde medewerkers

Onze gemotiveerde medewerkers zetten hun ervaring en expertise in om producten te vervaardigen die aan alle wettelijke richtlijnen en kwaliteitseisen voldoen. Ze luisteren naar uw wensen, stellen de juiste vragen en denken met u mee in oplossingen.
Identipack kan niet zonder zijn medewerkers, zij zijn een verlengstuk van het bedrijf. Waardering voor onze medewerkers komt naar voren in de twee belangrijke pijlers van ons HR-beleid; welzijn van onze werknemers én respect voor elkaar.

 

Doelstelling: marktleider blijven

Identipack is uitgegroeid tot de marktleider in monsterverpakkingen voor milieu- en wateranalyses. Vanzelfsprekend willen we deze toonaangevende marktpositie behouden en uitbouwen. Onze bedrijfsprocessen en producten voldoen aan de hoogste standaarden;
Identipack is zowel ISO 9001 als ISO 14001 gecertificeerd.

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord

Identipack hecht veel waarde aan een duurzaam en milieuvriendelijk productieproces.

Niet alleen streven we naar het voorkomen van milieuschades. We zijn ook continu bezig om onze milieuprestaties te verbeteren. Eind 2018 zijn op de daken van onze magazijnen en productieruimten 2060 zonnepanelen geïnstalleerd. Met behulp van deze zonnepanelen wekken we sindsdien bijna volledig onze eigen stroom op.
Naast zorg voor het milieu draagt Identipack haar maatschappelijke verantwoording door goede werkomstandigheden voor het personeel, betrokkenheid bij en sponsoring van zowel de lokale gemeenschap als wereldse organisaties en goede doelen.

Onze beleidsverklaring kunt u hier inzien.

 

Zusterbedrijf

Ons zusterbedrijf is Dispolab Nederland BV. Dispolab biedt als groothandel een compleet pakket aan laboratorium artikelen, met als belangrijkste productgroepen Chromatografie, Filtratie en Microbiologie.

 

CO2-beleid

Ons bedrijf heeft als doel om 10% CO2 emissiereductie te realiseren in 2027. Dit betekend dat we de komende jaren verschillende initiatieven gaan activeren om ervoor te zorgen dat commerciële ambities worden gecombineerd met nog meer duurzame ambities. 

De CO2 prestatieladder

De CO2 prestatieladder helpt ons grip te krijgen op onze CO2 voetafdruk. We nemen initiatieven om onze voetafdruk kleiner en kleiner te maken. Die doen we binnen onze eigen werkprocessen en projecten. Het doel is om ten opzichte van 2022 10% CO2 emissie reductie te realiseren in 2027 in verhouding tot de omzet, waarbij het gaat om het gebruik van duurzamer energiebronnen maar ook het implementeren van maatregelen die de behoefte aan het gebruik van energie verminderen.

Onze foodprint zag er in 2022 als volgt uit:

 

Om onze doelstelling in 2027 te bereiken werken we volgens een zogenaamde PDCA methode. Wat betekent dat we een jaarlijkse planning hebben waarbij we monitoren of de geïmplementeerde maatregelen uit het vorige jaar het verwachte effect heeft opgeleverd en waarbij jaarlijks een nieuwe inventarisatie van energiebesparende maatregelen wordt gemaakt, beoordeeld en geïmplementeerd.

 

Concreet ziet dit er als volgt uit:

  • We meten met behulp van objectief vastgestelde gegevens met betrekking tot ons gebruik van verschillende energiebronnen onze jaarlijkse CO2 emissie.
  • We zoeken actief naar maatregelen die ons energieverbruik kunnen verminderen. Elk volgend jaar beoordelen we of de genomen maatregelen het verwachte effect op CO2 reductie hebben gehad.
  • We communiceren intern en extern over de maatregelen die we nemen en de CO2 emissie reductie die we daarmee realiseren.
  • We sluiten ons aan en ondersteunen initiatieven die CO2 emissie reductie verminderen in onze sector maar ook daarbuiten.

De CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen is hierbij een doeltreffend en effectief hulpmiddel.

Op dit moment werken we aan één project met gunningvoordeel, ILOW 2021. De Co2 emissie m.b.t. dit project bedroeg in 2022 6,2 ton. De reductie doelstelling voor dit project ligt in lijn met de organisatie doelstellingen. In 2027 zal de emissie met 10% zijn teruggebracht in relatie tot de omzet.